Tinn plettering

  • Tinnplettering
  • Tinnplettering
  • Tinnplettering

Prosess informasjon:

  • 15
  • 15003

  • Overflatebehandlingen etter denne prosess er i overens-temmelse: ISO 2093 - Electroplated coatings of tin

  • Tinn er korrosjonsbehandling, lett å lodde og har lav elektrisk motstand. På bart metall stål er katodisk, på kobber og kobberlegeringer er tinnbelegget anodisk.

    Har du spørsmål om denne prosessen, ta kontakt via kontaktskjema eller på epost salg@eot.no.