Subsea Vally

Et kraftsenter og ledende teknologisk miljø for subsea-løsninger

Subsea Valley er en næringsklynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten settes bedriftene i stand til å ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet. Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet, men har også medlemmer utenfor dette området. Bedriftene utvikler og produserer et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor subsea – fra store leverandører av komplette systemløsninger og -installasjoner, til mindre teknologi- og tjenesteleverandører. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet.

Klyngens oppgave er å definere prosjekter på bakgrunn av medlemmenes felles interesser og som øker deres konkurransekraft. Det er etablert arbeidsgrupper for prosjektene HMS, kvalitet og kompetanse. Fremtidens teknologibehov og internasjonalisering er ytterligere satsningsområder.

Arbeidsgruppene for de ulike prosjektene består av representanter fra medlemsbedriftene. Utviklingen og resultatene fra prosjektene blir rapportert på hvert medlemsmøte. Midler fra Arena gjør det mulig å drive prosjektene fremover.

Les mer om prosjektene:

Den teknologiske utviklingen innen subsea vil bli drevet frem av ønsket om å hente ut olje og gass fra stadig mer utfordrende reservoarer og ønsket om økt utvinningsgrad. Dette vil stille store krav til subsea-teknologien, men representerer også store muligheter. Økt dynamikk i markedet og stadig sterkere global konkurranse krever økt fokus på internasjonalisering, også for norske små og mellomstore bedrifter. På bakgrunn av dette vil det bli etablert prosjekter innen fremtidens teknologibehov og internasjonalisering i første del av 2014.

Foto: Aker Solutions AS