Eiker overflateteknikk AS Antikorrupsjons policy

Som en del av Eiker overflateteknikks arbeid med FNs Global Compact, opererer selskapet etter prinsippet "Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser." I forhold til alle kunder og leverandører, ønsker EOT ikke å ta del i ulovlige eller konkurransehemmende aktiviteter, og EOT akseptere ikke korrupsjon og bestikkelser for å oppnå forretningsmessige fordeler.Eiker overflateteknikk AS CSR (Corporate Social Responsibility)

Eiker overflateteknikk as er en ansvarlig virksomhet, som anerkjenner bedriftens ansvar for å medvirke til en bærekraftig utvikling. EOT ser sammenhengen mellom å oppføre seg ansvarlig og øke virksomhetens vekst og inntjening. Vi bruker vår kompetanse og erfaring til å tilføre våre kunder kunnskap gjennom et profesjonelt parntner samarbeide, kvalitets prosesser/løsninger og produkter til fordel for våre kunder og langsiktig miljøgevinst.

Noen av våre kunder: