Eiker Overflateteknikk AS Antikorrupsjons policy

Eiker overflateteknikk opererer etter prinsippet "Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser." I forhold til alle kunder og leverandører, ønsker EOT ikke å ta del i ulovlige eller konkurransehemmende aktiviteter, og EOT akseptere ikke korrupsjon og bestikkelser for å oppnå forretningsmessige fordeler.Eiker Overflateteknikk AS CSR (Corporate Social Responsibility)

Eiker Overflateteknikk AS er en ansvarlig virksomhet, som anerkjenner bedriftens ansvar for å medvirke til en bærekraftig utvikling. EOT ser sammenhengen mellom å oppføre seg ansvarlig og øke virksomhetens vekst og inntjening. Vi bruker vår kompetanse og erfaring til å tilføre våre kunder kunnskap gjennom et profesjonelt parntner samarbeide, kvalitets prosesser/løsninger og produkter til fordel for våre kunder og langsiktig miljøgevinst.

Noen av våre kunder: