Sinkplettering/El-Sink

 • Sink
 • Sink
 • elsink sortkromt
 • Sink
 • Sink
 • Sink

 • Sink
 • Sink

Sink er et uedelt metall og gir en katodisk beskyttelse av et edlere materiale, som for eksempel- stål. Et sink sjikt kan derfor gi beskyttelse selv ved små skader på sjiktet eller ved klippekant.

Man bruker sinkplettering stort sett på stål og støpejern. Sink plettering brukes som regel på mindre og mellomstore deler, og sjikt tykkelse deles normalt i 4 klasser:

Klasse 1. (Fe/Zn5) 05 μm - Passer i særdeles tørre lokaler
Klasse 2. (Fe/Zn12) 12 μm – Innendørs i normal omgivelser som bolig/kontor
Klasse 3. (Fe/Zn25) 25 μm – Utendørs mindre tørt/ innendørs i fuktig omgivelser.
Klasse 4. (Fe/Zn40 40 μm – Utendørs industri, byområder og langs kysten

Etterbehandling av sink sjikt: Ved sink plettering bruker man en strømkilde for å sette i gang en ikke-spontan kjemisk reaksjon. Under elektrolysen reduseres de positive ionene, kationene, slik at de tar opp elektroner fra den negative elektroden, katoden. Samtidig oksideres de negative ionene, anionene, ved at de avgir elektroner ved den positive elektroden, anoden. Antallet elektroner som avgis av katoden er lik antallet elektroner som anoden opptar. Det er energien fra den ytre strømkilden som driver reaksjonen ved elektrodene.

Prosess informasjon:

 • 13
 • 13001 og 13002

 • Overflatebehandlingen etter denne prosess tilfredstiller krav i: ISO 2081 og ISO 4520 Electroplated coating of zinc on iron or steel.

 • Korrosjonsbeskyttelse på stål med hardhet mindre enn440 HV. Beleggtykkelsen er fra 5µm til 40µm. En forbedret korrosjonskydd er mulig ved hjelp av kro-matering, oftest kalt passivering. Følgende altnativer tilbys: Blåkromat, gulkromat, grønnkromat og sortkomat.

  Har du spørsmål om denne prosessen, ta kontakt via kontaktskjema eller på epost salg@eot.no.